Makaleler

Vize muafiyeti mi 24 üncü faslın açılması mı?

Aydoğan ASAR

Bu günlerde AB’nin vize muafiyeti sözünün artık rafa kaldırılmakta olduğunu görüyoruz. Yasadışı göçle mücadelenin uluslararası işbirliği içinde yürütülmesi gerekirken, Ege’deki göçmen hareketliliğinin panikletmesiyle, doğrudan bir ilişkisi olmadığı halde, yasadışı göçle...

Devamı

Uluslararası Göç Hukukunda Güvenli Ülke

Aydoğan ASAR

Son günlerde AB’de yaşanan mülteci kriziyle ilgili tartışmalar ve Türkiye ile bu konuda yapılan görüşmelerde sıkça gündeme gelen “güvenli ülke” konusunu 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Konvansiyonundaki düzenlemeler bağlamında ele almak gerekmektedir

Devamı

Suriyelilere çalışma izni hakkı: Getirilen yenilikler, olası yanlış anlaşılmalar

Aydoğan ASAR

Konunun detaylarına geçmeden önce, anlaşılmayı kolaylaştıracak bir takım terimleri açıklayarak başlayalım. Son yılların en çok konuşulan konularının başında gelen ve ekonomik, toplumsal ve siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden diğer bir yerleşim yerine gitme işi olarak tanımlayabileceğimiz göç...

Devamı

Batıda göçmen haklarının ikinci plana düşmesi endişelendiriyor

Aydoğan ASAR

2011 yılının Mart ayında başlayan Suriye’deki çatışmalar, Batı ülkelerine yönelik zaten var olan düzensiz göç hareketlerinin giderek daha fazla artan bir ivme kazanmasına yol açmıştır. Başlangıçta, sadece bölge ülkelerinin sorunu olarak görülen bu insan hareketleri, hedef ülke konumundaki batı ülkelerinin de temel sorunlarından biri haline gelmiştir.

Devamı

"Coğrafi sınırlama" ezberini bozmak

İ. Murat ÖĞDÜ

Uluslararası hukukun önemli bir alanını oluşturan mülteci/uluslararası koruma hukuku özellikle Milletler Cemiyetinin oluşumuyla birlikte kurumsallaşmaya başlamıştır. İnsan Hakları Evrensel Bildrisinin 14 üncü maddesindeki "herkesin, zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır" şeklindeki düzenlemesi, uluslararası mülteci hukukunda önemli bir kilometre taşıdır.

Devamı

Diplomatik Misyon Görevlilerinin Türkiye’deki İkamet İzni Muafiyeti

Saliha DENİZ ASAR

Devletler ve uluslararası kuruluşlar adına görev yapan ve sırf bununla görevlendirilen kişilere “diplomasi temsilcileri” denilmektedir. Sürekli diplomasiye geçişle birlikte devletler, uluslararası kurum ve kuruluşların birbirleriyle olan ilişkilerini diplomatik misyon mensubu olan personel eliyle yürütmesi yaygınlaşmıştır.

Devamı