Hedefimiz

Göçün; çerçevesi kanunlarla belirlenmiş düzen içinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, bölgesinde göç akınlarından giderek daha fazla etkilenen ülkelerin başında gelen Türkiye’nin, etkin göç yönetimi oluşturma çalışmalarına, kamu-sivil toplum diyaloğu temelinde katkıda bulunmak.

Türkiye’ye, Türkiye’den ve Türkiye üzerinden gerçekleşen düzenli ya da düzensiz göçün neden, süreç ve sonuçlarının değerlendirilmesi, Uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek düzensiz göç ve göçmenlere ilişkin konularda çözüm önerisi üretmek.