27 Nisan 2016 Çarşamba
Göç Veren Ülkeden Göç Alan Ülkeye Fırsat ve Risklerin Dönüşümü Konferansı Düzenlendi
TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) tarafından” Global Sivil Diplomasi Zirvesi 2016”

etkinlikleri kapsamında 21 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da “Göç Veren Ülkeden Göç Alan Ülkeye

Fırsat ve Risklerin Dönüşümü” konferansında düzenlendi

Konferansta Başkanımız Aydoğan ASAR “Türkiye’nin Göç Yönetiminin Etkinleştirilmesinde Son Dönem

Gelişmeleri ve Uluslararası Göç Hukukuyla İlişkisi” başlıklı bir tebliğ sunmuştur.

Tebliğde özetle; 6458 sayılı Kanunun hazırlanma süreci hakkında bilgi verilmiş Kanundaki insan hakları

hukukuyla doğrudan ilişkili düzenlemelerin uluslararası göç hukukundaki düzenlemelerle

karşılaştırması yapılmıştır.