3 Nisan 2018 Salı
Uluslararası Göç Entegrasyon Sınır Yönetimi Araştırmaları Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı Toros Sokak 15/9 Sıhhiye/Çankaya/Ankara adresinde 17 Eylül 2018 tarihinde Saat: 13:00’de, belirtilen tarihte yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 24 Eylül 2018 tarihinde aynı adreste Saat: 13:00 de katılan üyelerle yapılacaktır Yukarıda anılan gün ve saatte üyelerimizin hazır bulunması veya kanuni temsilcilerinin hazır bulundurulmasını arz ederiz.

Sayın Üyelerimiz,

 

Uluslararası Göç Entegrasyon Sınır Yönetimi Araştırmaları Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı Toros Sokak 15/9 Sıhhiye/Çankaya/Ankara adresinde 17 Eylül 2018 tarihinde Saat: 13:00’de, belirtilen tarihte yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 24 Eylül 2018 tarihinde aynı adreste Saat: 13:00 de katılan üyelerle yapılacaktır.

Toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.

Yukarıda anılan gün ve saatte üyelerimizin hazır bulunması veya kanuni temsilcilerinin hazır bulundurulmasını arz ederiz.

 

                 YÖNETİM KURULU

 

Aydoğan ASAR          Bedirhan DENİZ

Başkan                        Başkan Yardımcısı

 GÜNDEM 

Madde 1          Açılış yoklama ve saygı duruşu

Madde 2          Divan heyetinin oluşturulması ve seçilen divana toplantı tutanak ve evraklarını imzalama yetkisinin verilmesi

Madde 3          2016 ve 2017 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bilanço, Gelir / Gider farkı hesaplarının okunması, okunan rapor ve hesapların müzakeresi

Madde 4          Okunan tüm rapor ve hesapların ayrı ayrı ibra ve kabulü

Madde 5          2019 yılı Tahmini bütçesinin (Üye aidatı, Hakkı huzur, Ara ödemesi, Gecikme cezası, vb.) görüşülerek karara bağlanması

Madde 6          Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin seçim ve süresinin belirlenmesi

Madde 7          Yönetim kuruluna verilecek yetkilerin görüşülerek karara bağlanması

Madde 8          Dilek, temenniler ve kapanış